Welkom

Ik ben Irene Kersten. Traumabegeleider, conflictbemiddelaar en vertrouwenspersoon.

Driegesprekkenmodel voor getroffenen Corona

  • Gepaste opvang en nazorg bieden voor mensen en relaties van mensen die getroffen zijn door het Corona Virus.
  • Zicht krijgen op de behoeften en noden van de getroffenen en het gezin.
  • Erkenning dat een besmetting met het Coronavirus een traumatische ervaring kan zijn.

LEES MEER >>