Ja, ik meld me aan voor nieuwsupdates van Rust na Impact!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Rust na impact

3-gesprekken aanbod

3-Gesprekkenmodel – AANBOD

Hoe bereik je jongeren die te maken hebben met de gevolgen van ziekte, verlies en rouw? En hoe begeleid je ze? VOORDAT er langdurige problemen ontstaan!

Creëer een landingsplek voor jongeren op jouw school die getroffen zijn door de gevolgen van een crisis. Om even op adem te komen. Een landingsplek die bedding vormt zodat de jongere weer verder kan komen..

Landingsplek

In 3 korte gesprekken ontdek je hoe je jongeren in jouw omgeving gepaste opvang biedt!

Na drie gesprekken kan jij:

> Goede en gepaste opvang en nazorg bieden voor jongeren!

> Inzicht bieden op de behoeften van getroffen en hun omgeving!

> Erkenning geven dat een traumatische ervaring heftig kan zijn! Zowel op school, zakelijk als privé.

> Mensen ondersteunen die direct of indirect geraakt zijn door ziekte, verlies en rouw. En bij zakelijke crisis of ontslag van ouders of mensen in de omgeving.

De beste opvang en nazorg bieden voor (jonge) mensen in jouw omgeving

die getroffen zijn door een impactvolle gebeurtenis. Maak gevoelens bespreekbaar!

Aanbod geldig tot 10 maart 2021

De situatie rondom verlies, ziekte en rouw is complex. Het heeft voor veel jongeren grote impact. Daarom is het belangrijk om daar goed mee om te gaan. Doordat er op school en privé zoveel verandert worden jongeren extra getroffen. Hoe kun je ze zo goed mogelijk opvangen? Wat is de beste manier om met zo’n situatie om te gaan? Zodat je langdurige gevolgen voorkomt!

Bij het 3-gesprekkenmodel doorloopt je eerst zelf de gesprekken en ervaar je hoe het werkt. Daarmee wordt ook jou een landingsplek geboden. Daarna kun jij model zelf toepassen.


…en dan is er Irene! Irene heeft ons krachtig bij kunnen staan na een moeilijke situatie in ons bedrijf. Daardoor is de situatie snel gestabiliseerd in plaats van blijvend impact te houden.
Rien van Ekris – HR Director Danone Early Life Nutrition


Als jij degene bent die gesprekken voert met jongeren die te maken hebben met de heftigheid van rouw of verlies, dan vergt dat veel van je. Het 3-geprekkenmodel biedt jou een landingsplek én een methode die je zelf kunt toepassen.


Na een verlies op onze school wist Irene rust te brengen en durven mensen zich uit te spreken. Zij heeft vanuit haar kennis en ervaring een forse bijdrage geleverd die door de school professionals als zeer waardevol werd bevonden.
P.Tijs – Bestuurder SKPO


WELKE VRAGEN SPELEN ER?

Een crisissituatie legt een enorme druk op iedereen die werkt met jongeren op scholen, in de gezondheidszorg en de hulpverlening. Op jou als persoon, op de school waar je werkt, en als manager van je team.

Maak de impact van een crisis bespreekbaar door het beantwoorden van vragen die zij mogelijk hebben door middel van een beproefd model.

Een ongeluk of overlijden is ongelooflijk complex voor jongeren. Voor hen is het heel moeilijk om met zulke situaties om te gaan. HOE BEREIK JE DE JONGEREN OP JOUW SCHOOL OF IN DE HULPVERLENING? Veeg emoties niet onder het vloerkleed en zorg voor een passende en doeltreffende uitlaatklep.

Het aanbod geldt tot 10 maart 2021Nadat een leerling uit mijn klas overleed ben ik volledig ingestort. Irene heeft mij geholpen bij het verwerken. Ik had graag eerder geweten dat er een Irene was, dan had ik haar al gedurende het ziekbed van de leerling gevraagd om me bij te staan. En dat wens ik elke collega van mij in zo’n situatie toe.
Yvonne K. – Docent onderbouw basisschool


Ben jij degene die luistert naar het verhaal over het verlies van een dierbare, dan doet dat ook iets met jou! Vind jouw landingsplek en zet het dan voor anderen in.


Het is zo fijn de manier waarop jij mij hebt bijgestaan na het overlijden van dat kindje. Ik wil dat meer mensen zo’n ervaring met jou hebben zoals ik dat heb gehad.
Monique – Medewerker basispolitiezorg Oost-Brabant


AANBOD

Ik nodig je uit voor het online 3-gesprekkenmodel t.w.v.  255,-!
Alleen nu* voor de unieke prijs van € 110,- Euro.

  • dit aanbod geld tot 10 maart 2021


Gesprek

Heb jij jongeren in jouw omgeving of op jouw school die direct of indirect geraakt zijn door verlies of rouw? Dat is nogal wat!

WAT KRIJG JE?

> Het driegesprekken model start met een korte intake. Het omvat drie waardevolle gesprekken in een periode van vier tot zes weken.

> Kort na aanmelding vind het eerste gesprek plaats. Het tweede na ongeveer 14 dagen en het laatste na 4 tot 6 weken.

> De gesprekken zijn optimaal afgestemd op het natuurlijk verwerkingsproces van jongeren en kunnen ertoe bijdragen dat verdere gespecialiseerde hulp niet nodig is.

> Drie gesprekken, en elk gesprek duurt een half uur en wordt online gevoerd (bijvoorbeeld via Google Hangouts, of telefonisch).


Ga nu voor het online 3-gesprek model!ervaring

Irene Kersten is crisisadviseur, rouw en verliesbegeleider en trainer bij Rust na impact. Irene heeft zich gespecialiseerd in begeleiding van medewerkers en organisatie bij situaties die moeilijk te managen zijn. Een indringende gebeurtenissen op de werkvloer, zoals een ongeluk, misdrijf of een geweldsituatie. Door impactvolle situaties goed te managen blijven de psychische gevolgen voor de medewerkers beperkt. Irene is er voor u als manager en werkt met medewerkers op groepsniveau en op individueel niveau.

Wellicht is het mijn politieachtergrond die maakt dat ik rustig blijf als de emoties bij anderen oplopen.

“Ik heb 24 jaar bij de politie gewerkt. Als politievrouw heb ik veel ervaring opgedaan met de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Die heb ik zelf meegemaakt maar er ook vaak dichtbij gestaan als anderen zoiets overkwam.”

Kenmerken van Irene: rust, betrokkenheid, aanhaken bij wat de ander nodig heeft, en nuchterheid.