In de media

Artikel in vakblad Sociaal Werk

Elke dag beroven vijf mensen in Nederland zichzelf van het leven. In 2018 waren dit 1.829 personen, onder wie 150 kinderen en jongeren (10-25 jaar). Zelfdoding is de tweede doodsoorzaak onder jongeren; zij zijn momenteel de grootste risicogroep. Voor jongeren kan een (poging tot) zelfdoding van een leeftijdsgenoot zeer ingrijpend zijn. Irene Kersten begeleidt jongeren die een schokkend incident met een leeftijdsgenoot meemaakten.