Crisisadvies en -nazorg voor groepen & teams

Krijg direct advies om een crisis optimaal op te vangen en
verantwoord te handelen. Bied teamleden effectieve nazorg
om escalaties, trauma’s en uitval op het werk te voorkomen.

– Word geadviseerd en ondersteund binnen alle crisisfases.
– Bied het gehele team effectieve en passende nazorg.
– Start het zelfhelend vermogen op en zorg voor verbinding.
– Voorkom trauma’s, PTSS, escalaties in het team en uitval.

Crisis advies | Training, advies en begeleiding bij crisis | Rust na impact

Crisisadvies en -nazorg voor groepen & teams

Krijg direct advies om een crisis optimaal op te vangen en verantwoord te handelen. Bied teamleden effectieve nazorg om escalaties, trauma’s en uitval op het werk te voorkomen.

– Word geadviseerd en ondersteund binnen alle crisisfases.
– Bied het gehele team effectieve en passende nazorg.
– Start het zelfhelend vermogen op en zorg voor verbinding.
– Voorkom trauma’s, PTSS, escalaties in het team en uitval.

Ervaren professionals, die met de voeten in de klei staan

Een brede benadering, op praktisch en psychosociaal gebied

Een op maat gemaakte aanpak, passend bij de behoeftes

Een impactvolle gebeurtenis overvalt je en brengt veel teweeg. Als leidinggevende wordt er van jou verwacht adequaat op te treden.

Je wilt je team goede nazorg bieden en negatieve gevolgen, zoals escalaties binnen het team, stress en uitval, zoveel mogelijk voorkomen.

Maar waar moet je beginnen? Op wie heeft de situatie impact? Welke stappen dien je te zetten? En welke zaken hebben prioriteit?

De gebeurtenis, alle emoties, hulpdiensten en procedures zijn nieuw voor je. Logisch dat je blokkeert of niet goed weet wat je moet doen.

Je hebt wel de leiding, maar je staat er liever niet alleen voor. Je zou graag met een professional sparren om met zekerheid – en vanuit rust – te kunnen handelen.

Rust na impact stelt je in staat een crisis optimaal op te vangen en het team effectieve nazorg te bieden

We bieden je direct advies om adequaat te kunnen handelen

Zodra je belt denken we gelijk met je mee. We bepalen samen welke stappen er gezet moeten worden – tijdens of na de impactvolle situatie. We bieden je een veilige landingsplek en een rustige lijn als stevige houvast in de chaos. We bepalen samen de prioriteiten en maken een duidelijk stappenplan.

We stellen een nazorgplan op en begeleiden het team

Om trauma’s, PTSS, uitval of escalaties in het team te voorkomen is goede nazorg enorm belangrijk. Vanuit een brede benadering, op praktisch en psychosociaal gebied, kijken we welke steun de groep nodig heeft. Van groepsgesprekken, het aanhoren van iemands verhaal tot aan praktische zaken oplossen die extra kunnen stress opleveren.

We helpen teamleden met zekerheid hun rol
vervullen

Binnen het team heeft ieder zijn of haar rol. In tijden van crisis kan het uitdagend zijn deze rol met zekerheid te vervullen. We bieden een luisterend oor, inzichten en praktisch handvatten. We helpen jullie als team een sterk vangnet te vormen, waarin iedereen met zekerheid de hulp durft te bieden én te vragen die nodig is.

We normaliseren de situatie en maken de puzzel compleet

We laten jou en het team zien dat elke reactie normaal is in abnormale omstandigheden, waardoor het zelfhelend vermogen wordt opgestart. We ontleden de situatie en maken de puzzel compleet. We nemen labels weg en zorgen ervoor dat de verbinding terugkeert in het team – én dat niemand buiten de boot valt.

Rust genereren, verspreiden en
waarborgen- vanuit rust

GENEREER direct rust na een impactvolle gebeurtenis door adequaat te handelen.

VERSPREID rust binnen het team met een op maat gemaakt nazorgplan.

WAARBORG de rust als verbonden team, waarvan iedereen zich onderdeel voelt.

Rust genereren, verspreiden en
waarborgen- vanuit rust

GENEREER direct rust na een impactvolle gebeurtenis door adequaat te handelen.

VERSPREID rust binnen het team met een op maat gemaakt nazorgplan.

WAARBORG de rust als verbonden team, waarvan iedereen zich onderdeel voelt.

Icoon

Anniek – COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) Nederland

“Ik sliep erg slecht na een heftig geweldsincident in het asielzoekerscentrum waar ik werk. Ik voelde me schuldig, ik wilde dat ik meer hadden kunnen doen. Pas toen we met alle collega’s de situatie nabespraken, kon ik het voorval een plekje geven. Irene heeft toen de groepsgesprekken geleid, dat was zo fijn. Ik vond het knap hoe ze dat deed met zoveel mensen. Echt top!”

Lenny Voets – Directeur basisschool, Onder de Wieken

“Als basisschooldirecteur kwam ik voor het voldongen feit te staan dat onze geliefde school helemaal afbrandde. (…)

Ik was blij dat Irene mij toen terzijde stond bij de psychosociale ondersteuning van mijn team. (…) Irene gaf ruimte voor de individuele emoties, maar ook gaf ze handvatten hoe docenten zich konden opstellen naar de kinderen toe.

Wat me bijgebleven is: ze wilde zich als hulpverlener niet op de kinderen richten, maar zorgen dat de dócenten er voor de kinderen konden zijn.”

Yvonne van Mierlo-Arts – directeur Kindcentrum Fellenoord

“Op mijn werk was er een situatie, waarin een dossier erg belangrijk werd. (…) Mijn team stoeide met welke informatie er in moest staan en hoe dat te formuleren. Irene heeft toen een heel mooie themabijeenkomst gehouden. Dat werkte heel verhelderend. Mijn team werd zich meer bewust van wat een goed dossier inhoudt en hoe dat vorm te geven.”

Over ons

Rust na impact

Een crisissituatie heeft impact op een grote groep mensen. Van directe slachtoffers, betrokkenen, omstanders tot aan de daders. Allemaal mens, met een eigen verhaal. Dat weet Irene Kersten – met 25 jaar ervaring bij de politie – als geen ander.

In 2014 startte zij met Rust na impact, om organisaties, bedrijven en scholen in staat te stellen crisissituaties optimaal op te vangen. Samen met andere ervaren professionals – die met de voeten in de klei staan – is én brengt zij rust na impact.

Over ons

Rust na impact

Een crisissituatie heeft impact op een grote groep mensen. Van directe slachtoffers, betrokkenen, omstanders tot aan de daders. Allemaal mens, met een eigen verhaal. Dat weet Irene Kersten – met 25 jaar ervaring bij de politie – als geen ander.

In 2014 startte zij met Rust na impact, om organisaties, bedrijven en scholen in staat te stellen crisissituaties optimaal op te vangen. Samen met andere ervaren professionals – die met de voeten in de klei staan – is én brengt zij rust na impact.

Krijg direct advies om adequaat te handelen

In crisissituaties is het belangrijk om snel en adequaat te handelen.
We geven je graag direct advies en helpen je te bepalen welke stappen er
gezet moeten worden. Nu, straks en in de toekomst.

– We bieden een luisterend oor en creëren overzicht en rust.
– We schakelen snel en beantwoorden al je urgente vragen.
– We geven direct advies en bieden praktische ondersteuning.

Bel naar 040-2405558, mail naar info@rustnaimpact.nl of
laat een bericht achter.