Delen is helen – nazorg voor jongeren

Voorkom dat een impactvolle gebeurtenis een blijvende negatieve impact heeft op het leven van jongeren. Krijg inzicht in het jongerenbrein en zet de kracht van delen in om te helen.

– Online training met live praktijkdagen, voor teams en individuen.
– Leer het brein, (rouw)proces en het gedrag van jongeren te begrijpen.
– Krijg zicht op de situatie en bied proactief steun aan alle betrokkenen.
– Start het zelfhelend vermogen op en zorg voor verbinding en inclusie.
– Voorkom trauma’s, kopieergedrag en problemen op de lange termijn.

Crisis advies | Training, advies en begeleiding bij crisis | Rust na impact

Ervaren professionals, die met de voeten in de klei staan

Een brede benadering, op praktisch en psychosociaal gebied

Een op maat gemaakte aanpak, passend bij de behoeftes

Een heftige gebeurtenis – zoals zelfdoding, seksueel overschrijdend gedrag of een ongeluk – heeft een grote impact op jongeren. Niet alleen op het directe slachtoffer, maar ook op de vrienden,daders, getuigen en andere betrokkenen.

Een heftige gebeurtenis – zoals zelfdoding, seksueel overschrijdend gedrag of een ongeluk – heeft een grote impact op jongeren. Niet alleen op het directe slachtoffer, maar ook op de vrienden,daders, getuigen en andere betrokkenen.

Omdat jongeren hun eigen emoties nog
niet goed kunnen overzien, zijn zij niet in staat zelf hulp te zoeken.
Ze trekken zich terug, zoeken verdoving in drugs of alcohol en lopen tegen steeds meer blokkades op.

Omdat jongeren hun eigen emoties nog
niet goed kunnen overzien, zijn zij niet in staat zelf hulp te zoeken.
Ze trekken zich terug, zoeken verdoving in drugs of alcohol en lopen tegen steeds meer blokkades op.

Er ontstaat wrijving in de groep en jongeren voelen zich alleen of buitengesloten. De kans op kopieer gedrag wordt groter en er kunnen zich trauma’s en ernstige psychische problemen ontwikkelen.

Er ontstaat wrijving in de groep en jongeren voelen zich alleen of buitengesloten. De kans op kopieer gedrag wordt groter en er kunnen zich trauma’s en ernstige psychische problemen ontwikkelen.

Als docent, coach of begeleider zou je graag weten wat er allemaal omgaat in die hoofden. Je wilt de rust in de groep laten terugkeren en proactief de hulp bieden die nodig is om op een constructieve manier met de impactvolle situatie om te gaan.

Als docent, coach of begeleider zou je graag weten wat er allemaal omgaat in die hoofden. Je wilt de rust in de groep laten terugkeren en proactief de hulp bieden die nodig is om op een constructieve manier met de impactvolle situatie om te gaan.

Delen is helen geeft helder inzicht in het jongerenbrein en helpt je de kracht van delen in te zetten om te helen.

In de unieke methode
Delen is helen
staan 6 pijlers centraal:

1. Breng jongeren samen en bied ze een veilige landingsplek
Voorkom dat jongeren alleen blijven rondlopen met hun emoties door ze samen te brengen en ze een veilige landingsplek te bieden om hun verhaal te delen. Ze vinden directe en blijvende steun bij elkaar en leren de situatie beter te begrijpen.

2. Help jongeren zich te uiten en krijg zicht op hun situatie
Voor jongeren kan het moeilijk zijn om onder woorden te brengen wat zij voelen. Door gerichte vragen te stellen,help je jongeren om zich vrijer te uiten, waarbij er direct duidelijk wordt wie er extra steun nodig kan hebben.

3. Leer jongeren hun eigen emoties beter te begrijpen
Het brein van jongeren werkt anders dan dat van volwassenen. Door jongeren heldere inzichten te bieden in hoe hun eigen brein werkt, leren zij dat alle reacties normaal zijn in abnormale omstandigheden, wat direct voor rust en ruimte zorgt.

4. Neem labels weg en maak de puzzel compleet
Een impactvolle situatie telt meerdere betrokkenen, van slachtoffers, beste vrienden van, getuigen tot aan daders. Door labels weg te nemen en vragen te beantwoorden, voelen jongeren zich weer veilig, geaccepteerd en onderdeel van de groep.

5. Voorkom escalaties en draag bij een gezonde toekomst
Na een impactvolle situatie is de directe steun van cruciaal belang. Door direct adequaat te handelen, worden escalaties, kopieergedrag en langdurige mentale en fysieke problemen voorkomen.

6. Bied jongeren op tijd passende individuele hulp
Tijdens delen is helen komt duidelijk naar voren welke jongeren vast zijn komen te zitten of al langere tijd vastzaten. Er kan een individueel nazorgplan worden gemaakt, om deze jongeren (warm) over te dragen aan de juiste hulpverleners.

1. Breng jongeren samen en bied ze een veilige landingsplek
Voorkom dat jongeren alleen blijven rondlopen met hun emoties door ze samen te brengen en ze een veilige landingsplek te bieden om hun verhaal te delen. Ze vinden directe en blijvende steun bij elkaar en leren de situatie beter te begrijpen.

2. Help jongeren zich te uiten en krijg zicht op hun situatie
Voor jongeren kan het moeilijk zijn om onder woorden te brengen wat zij voelen. Door gerichte vragen te stellen,help je jongeren om zich vrijer te uiten, waarbij er direct duidelijk wordt wie er extra steun nodig kan hebben.

3. Leer jongeren hun eigen emoties beter te begrijpen
Het brein van jongeren werkt anders dan dat van volwassenen. Door jongeren heldere inzichten te bieden in hoe hun eigen brein werkt, leren zij dat alle reacties normaal zijn in abnormale omstandigheden, wat direct voor rust en ruimte zorgt.

4. Neem labels weg en maak de puzzel compleet
Een impactvolle situatie telt meerdere betrokkenen, van slachtoffers, beste vrienden van, getuigen tot aan daders. Door labels weg te nemen en vragen te beantwoorden, voelen jongeren zich weer veilig, geaccepteerd en onderdeel van de groep.

5. Voorkom escalaties en draag bij een gezonde toekomst
Na een impactvolle situatie is de directe steun van cruciaal belang. Door direct adequaat te handelen, worden escalaties, kopieergedrag en langdurige mentale en fysieke problemen voorkomen.

6. Bied jongeren op tijd passende individuele hulp
Tijdens delen is helen komt duidelijk naar voren welke jongeren vast zijn komen te zitten of al langere tijd vastzaten. Er kan een individueel nazorgplan worden gemaakt, om deze jongeren (warm) over te dragen aan de juiste hulpverleners.

De training: Delen is Helen 1 en 2

De training Delen is helen bestaat uit 2 delen met in totaal 21 online lessen & 2 live praktijkdagen. De training is zowel geschikt voor teams als voor individuele deelnemers.

Deel 1: bewustwording
9 online lessen, te volgen op een moment naar keuze.

Deel 2: toepassing
12 online lessen, te volgen op een moment naar keuze
2 live praktijkdagen
(locatie in overleg)

Inclusief
– extra support, advies en begeleiding
– downloads
– leestips voor extra verdieping

Delen is helen 1: bewustwording

Zelfdoding, een ongeluk, een zedendelict of een andere impactvolle situatie, laten diepe sporen achter – zeker bij jongeren. Niet alleen bij het slachtoffer zelf, maar ook bij andere betrokkenen, zoals een getuige, een medeplichtige, een vriendin of een klasgenoot met een vervelende herinnering.

De gedachtes, emoties en (schuld)gevoelens kunnen jongeren hun hele leven blijven achtervolgen. Om problemen en trauma’s te voorkomen is het van groot belang duidelijk inzicht te krijgen in de crisissituatie en de werking van het jongerenbrein.

Het eerste deel van de training bestaat uit 9 online lessen, waarbij de focus ligt op het genereren van bewustwording rondom de situatie, het emotionele proces en de uiteenlopende behoeftes van de verschillende jongeren.

Het lespakket 1

1. Help een crisis!
Wat houdt een crisis, zoals misbruik, een ongeluk of zelfdoding, precies in en op wie heeft het impact?

2. De “peergroup”
Wat is een ‘peergroup’ en waarom is het zo belangrijk ook de minder leuke dingen te delen?

3. Het rondetafelgesprek
Wat is er allemaal nodig om met jongeren een rondetafelgesprek aan te kunnen gaan?

4. (Rouw)verwerking bij jongeren
Hoe werkt het jongerenbrein, welke emoties en gedachtes ervaren zij en wat zijn de gevolgen?

5. Waar kun je tegenaan lopen?
Tegen welke zaken kun je aanlopen in een rondetafelgesprek en hoe ga je ermee om?

6. Daarom dus een peergroup
Wat is de kracht van het delen van emoties en gedachtes en hoe helpt dit beter te kunnen helen?

7. Handvatten voor jongeren
Tegen welke praktische zaken kunnen jongeren aanlopen en welke handvatten kun je ze geven?

8. Is er nazorg nodig?
Wat gebeurt er bij de jongeren op individueel niveau en welke steun kun je hen bieden?

9. En hoe is het nu met jou?
Welke invloed hebben de gebeurtenis en het gesprek op jou en wat heb jij zelf nodig?

Delen is helen 2: toepassing

Het in gesprek gaan met een groep jongeren over een impactvolle situatie brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Jongeren zullen zich alleen durven te uiten als zij de gespreksleiders vertrouwen.

Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen is het belangrijk om goed te weten hoe het groepsgesprek gevoerd moet worden, wat de do’s en don’ts zijn en wat je als gespreksleider zelf nodig hebt – voor, tijdens en na het gesprek.

Het tweede deel van de training bestaat uit 12 online lessen en 2 live praktijkdagen. In dit tweede deel leer je de Delen is helen methode in de praktijk te brengen a.d.h.v. van o.a. theorielessen, stappenplannen, tips, video’s en live oefengesprekken.

Het lespakket 2

1. Inleiding
Wat kun je van deze training verwachten? Hoe maken we de overstap van theorie naar de praktijk?

2. De voorbereiding
Hoe bereid je je op het gesprek voor? Praktisch en mentaal? Wat is er nodig?

3. Welkom heten van de groep
Hoe kun je jongeren vanaf het begin veiligheid bieden en duidelijk maken dat je ze écht ziet en hoort?

4. De opening van het gesprek
Wat is er nodig om een gesprek te starten? Welke hulpmiddelen heb je? Hoe zet je symboliek in?

5. Het vernemen van het nieuws
‘Hoe heb je het nieuws vernomen?’ Een belangrijke vraag. In deze les leer je waarom.

6. De rol van de co-trainer
Een groepsgesprek voer je nooit alleen. Welke rollen zijn er en hoe vervul je deze?

7. Omgaan met eigen emoties
Stel je wordt zelf geraakt en overmand door emoties. Wat kun je dan doen tijdens het groepsgesprek?

8. Emoties en verlies
Hoe werken emoties bij jongeren, hoe kun je deze interpreteren en omzetten in constructieve acties?

9. Lucht in het gesprek brengen
Hoe ga je om met alle emoties tijdens een gesprek en hoe breng je weer lucht in de groep?

10. Wat als het slachtoffer nog leeft
Suïcidepoging, een ongeluk of een zedenmisdrijf? Hoe ga je in gesprek als het slachtoffer er zelf bij is?

11. Afronding en vervolg
Zijn er losse eindjes? Welke behoeftes zijn er onder de jongeren en wie heeft er nazorg nodig?

12. Jouw eigen behoeftes
Wat heb jij nodig om een goede begeleider voor jongeren te zijn? Waar loop je zelf tegenaan?

Wat levert Delen is helen precies op?

Krijg duidelijk inzicht in het brein en (rouw)proces van jongeren.

Breng situaties, alle betrokkenen en hun behoeftes duidelijk in kaart.

Zet de kracht van delen in om te helen en zorg voor verbinding en inclusie.

Bied verschillende jongeren proactief de steun die zij nodig hebben.

Bied nazorg uit voorzorg: voorkom kopieergedrag en trauma’s.

Voel je sterk als gespreksleider en weet wat jij zelf nodig hebt.

Vraag een offerte aan

Delen is helen voor scholen
& instellingen

– voor teams en groepen vanaf
10 deelnemers.
– 21 online lessen, te volgen op een moment naar keuze.
– 2 x live praktijkdagen met het team, locatie in overleg.

Inclusief:
– extra support, advies en begeleiding
– downloads
– leestips voor extra verdieping

Vraag offerte aan

Delen is helen voor individuen die met jongeren werken

– voor individuele coaches, begeleiders of trainers.
– 21 online lessen, te volgen op een moment naar keuze.
– 2 x live praktijkdagen met collega’s, locatie en data op aanvraag.

Inclusief:
– extra support, advies en begeleiding
– downloads
– leestips voor extra verdieping

Vraag offerte aan

Delen is helen voor scholen
& instellingen

– voor teams en groepen vanaf
10 deelnemers.
– 21 online lessen, te volgen op een moment naar keuze.
– 2 x live praktijkdagen met het team, locatie in overleg.

Inclusief:
– extra support, advies en begeleiding
– downloads
– leestips voor extra verdieping

Vraag offerte aan

Delen is helen voor individuen die met jongeren werken

– voor individuele coaches, begeleiders of trainers.
– 21 online lessen, te volgen op een moment naar keuze.
– 2 x live praktijkdagen met collega’s, locatie en data op aanvraag.

Inclusief:
– extra support, advies en begeleiding
– downloads
– leestips voor extra verdieping

Vraag offerte aan

Rust genereren, verspreiden en
waarborgen- vanuit rust

Genereer
direct rust na een heftige situatie door adequaat te handelen.

Verspreid
rust door jongeren samen te brengen en te verbinden.

Waarborg
rust door proactief steun te bieden en te zorgen voor inclusie.

Icoon

Mustafa – GVB Amsterdam

“Jij begreep precies hoe ik me voelde na de hectische situatie in de bus, die ontstond na het ongeluk. Jouw hulp zorgde ervoor dat ik weer durfde te rijden. Zeker omdat jij het stapje voor stapje deed en uiteindelijk een keer mee bent gegaan met de bus. Dat is fijn, daardoor voelde ik me begrepen. Ik heb er nu helemaal geen last meer van.”

Monique – Politie Oost-Brabant

“Het is zo fijn; de manier waarop jij mij hebt bijgestaan na het overlijden van dat kindje. Jij moet hier echt meer mee doen! Ik wil dat meer mensen zo’n ervaring met jou hebben zoals ik heb gehad. Ook mensen die niet bij de politie werken.”

Maria – Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ

“Als praktijkondersteuner GGZ krijg ik vaak te maken met mensen die psychische klachten ondervinden. Tijdens de bijscholing van Irene kreeg ik psycho-educatie en concrete handvatten om patiënten te begeleiden. Irene heeft een schat aan ervaring en weet die op een enthousiaste manier over te brengen.”

Over ons

Rust na impact

Een crisissituatie heeft impact op een grote groep mensen. Van directe slachtoffers, betrokkenen, omstanders tot aan de daders. Allemaal mens, met een eigen verhaal. Dat weet Irene Kersten – met 25 jaar ervaring bij de politie – als geen ander.

In 2014 startte zij met Rust na impact, om organisaties, bedrijven en scholen in staat te stellen crisissituaties optimaal op te vangen. Samen met andere ervaren professionals – die met de voeten in de klei staan – is én brengt zij rust na impact.

Over ons

Rust na impact

Een crisissituatie heeft impact op een grote groep mensen. Van directe slachtoffers, betrokkenen, omstanders tot aan de daders. Allemaal mens, met een eigen verhaal. Dat weet Irene Kersten – met 25 jaar ervaring bij de politie – als geen ander.

In 2014 startte zij met Rust na impact, om organisaties, bedrijven en scholen in staat te stellen crisissituaties optimaal op te vangen. Samen met andere ervaren professionals – die met de voeten in de klei staan – is én brengt zij rust na impact.

Vraag een offerte aan

Delen is helen voor scholen
& instellingen

– voor teams en groepen vanaf
10 deelnemers.
– 21 online lessen, te volgen op een moment naar keuze.
– 2 x live praktijkdagen met het team, locatie in overleg.

Inclusief:
– extra support, advies en begeleiding
– downloads
– leestips voor extra verdieping

Vraag offerte aan

Delen is helen voor individuen die met jongeren werken

– voor individuele coaches, begeleiders of trainers.
– 21 online lessen, te volgen op een moment naar keuze.
– 2 x live praktijkdagen met collega’s, locatie en data op aanvraag.

Inclusief:
– extra support, advies en begeleiding
– downloads
– leestips voor extra verdieping

Vraag offerte aan

Delen is helen voor scholen
& instellingen

– voor teams en groepen vanaf
10 deelnemers.
– 21 online lessen, te volgen op een moment naar keuze.
– 2 x live praktijkdagen met het team, locatie in overleg.

Inclusief:
– extra support, advies en begeleiding
– downloads
– leestips voor extra verdieping

Vraag offerte aan

Delen is helen voor individuen die met jongeren werken

– voor individuele coaches, begeleiders of trainers.
– 21 online lessen, te volgen op een moment naar keuze.
– 2 x live praktijkdagen met collega’s, locatie en data op aanvraag.

Inclusief:
– extra support, advies en begeleiding
– downloads
– leestips voor extra verdieping

Vraag offerte aan