Ja, ik meld me aan voor nieuwsupdates van Rust na Impact!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Driegesprekkenmodel voor getroffenen Corona

Driegesprekkenmodel voor getroffenen Corona

Doelstelling

 • Gepaste opvang en nazorg bieden voor mensen en relaties van mensen die getroffen zijn door het Coronavirus.
 • Zicht krijgen op de behoeften en noden van de getroffenen en het gezin.
 • Erkenning dat een besmetting met het Corona virus een traumatische ervaring kan zijn.

Het is belangrijk dat onderkend wordt dat de situatie rondom Corona complex is. Dit brengt vragen met zich mee zoals: Hoe vertel ik het de kinderen? Hoe ga ik om met quarantaine? Hoe kan ik in contact zijn met mijn dierbare? Hoe ga ik om met de mensen om me heen? Een overlijden ten gevolge van het Coronavirus is extra complex voor nabestaanden in verband met beperkingen die op worden gelegd. Hetzelfde geldt voor een andere reden van overlijden ten tijde van de Coronacrisis.

Het Driegesprekkenmodel

Het driegesprekken model start met een korte intake. Het omvat drie gesprekken in een periode van vier tot zes weken. Het eerste gesprek vindt plaats kort na aanmelding, het tweede na ongeveer 14 dagen en het laatste na 4 tot 6 weken. De gesprekken zijn afgestemd op het natuurlijk verwerkingsproces van het slachtoffer en kunnen ertoe bijdragen dat verdere gespecialiseerde hulp niet nodig is.

De gesprekken worden online gevoerd, bijvoorbeeld via Google Hangouts, of telefonisch.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de onderwerpen die in de gesprekken aan de orde komen. Hiervan kan natuurlijk naar behoefte worden afgeweken.

1. Eerste gesprek:

 • De reden tot aanvraag en de omstandigheden.
 • De situatie en uitdagingen op dat moment.
 • Voorlichting over het verwerkingsproces.
 • Hoe gaat het in de kleine kring rondom de getroffene (gezin).
 • Mogelijkheden van steun in de eigen omgeving.
 • Reacties uit de omgeving.
 • Bijkomende vragen.
 • Afspraak voor een vervolggesprek.

2. Tweede gesprek:

 • Hoe is het de afgelopen periode gegaan?
 • Zo nodig opnieuw uitleg over normale reacties bij verwerking van een impactvolle ervaring.
 • De persoon kan zijn verhaal nog eens vertellen.
 • De emoties die worden ervaren.
 • De reacties van de omgeving.
 • Afspraak voor het laatste gesprek.

3. Derde gesprek:

 • Hoe gaat het nu?
 • Terugblik op de afgelopen weken: Wat is er allemaal gebeurd? Hoe is de persoon met de situatie omgegaan?
 • Reconstructie van het verwerkingsproces.
 • Ga na of er nog klachten zijn, inventariseer ze, en beoordeel of er noodzaak is voor verder hulp of doorverwijzing.