Ja, ik meld me aan voor nieuwsupdates van Rust na Impact!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Rust na impact

Referenties

rouw en verlies verwerking ervaringen

Onder leiding van Irene vond op een van onze scholen een bijeenkomst voor docenten plaats na een verlies binnen de school. Irene lukte het om heel snel de aandacht van alle 30 medewerkers te trekken. Het vertrouwen dat ze uitstraalde en de rust waarmee ze zich opstelde, straalden professionaliteit uit. Al snel spraken de teamleden gevoelens, emoties en twijfels uit. Irene gaf aandacht aan individuele emoties en belevenissen, maar verstaat ook de kunst om met de hele groep in contact te blijven. Persoonlijk vond ik het heel mooi dat Irene aangaf dat een professional ook recht heeft op zijn of haar eigen emoties. Wat me steeds in haar werken opviel, was haar stemgebruik en de rust die ze uitstraalt.
Ze verliest zich nooit in de emotie van de ander maar reguleert juist en geeft duiding waar de ander iets mee kan. Irene heeft op zeer professionele wijze mijn team bijgestaan.
Vanuit haar kennis en ervaring heeft ze een forse bijdrage geleverd die door de school professionals als zeer waardevol werd bevonden.

P.Tijs
Bestuurder SKPO


…en dan is er Irene

In een organisatie zijn er af en toe situaties die geheel onvoorspelbaar zijn en – indien niet op de juiste manier gemanaged – blijvend impact kunnen hebben. Irene heeft ons als organisatie met raad en daad bij gestaan in een voor ons moeilijke situatie.
Haar psychologische visie en advies over gedrag, gedachten en houding van individuen en groepen in een abnormale situatie zijn zeer waardevol gebleken en meegenomen in krachtige interventies. Goed onderbouwd door middel van wetenschappelijke theorieën, een duidelijk adviestraject en altijd op een natuurlijk manier gebracht vanuit de hulpvraag.
Irene bezit een prachtige combinatie van persoonlijke eigenschappen die ervoor zorgen dat met empathie, rust en volledige focus de situatie zich weer stabiliseert.

Rien van Ekris
HR Director Danone Early Life Nutrition


Als directeur van basisschool Onder de Wieken kwam ik voor het voldongen feit te staan dat onze geliefde basisschool in een weekend helemaal was afgebrand. Je zult begrijpen dat je dan als directeur heel veel ballen in de lucht moet houden. Ik was blij dat Irene mij toen terzijde stond bij de psychosociale ondersteuning van mijn docententeam. Ik wilde ervoor zorgen dat mijn medewerkers zich voldoende gesteund voelden en ze er echt voor de leerlingen konden zijn. Irene gaf ruimte voor de individuele emoties van mijn medewerkers maar ook aan de groep gaf ze handvatten hoe ze zich konden opstellen naar de kinderen toe. Wat me bij bleef is dat ze zei dat ze zich als hulpverlener niet op de kinderen wilde richten maar dat ze wilde zorgen dat de docenten er helemaal voor de kinderen konden zijn.

Lenny Voets
Directeur basisschool Onder de Wieken


Als docent in het basisonderwijs heb ik een paar jaar geleden een kind in mijn klas gehad dat ongeneeslijk ziek was. Dat raakte mij diep. De hele ziekteperiode van het kind was ik nooit aan mezelf toegekomen. Ik probeerde er te zijn voor de leerlingen uit mijn klas die het er zo moeilijk mee hadden. Na het overlijden van het kind ben ik volledig ingestort. Irene heeft me toen bijgestaan om dit overlijden een plekje te geven en bij mezelf stil te staan. Ik had graag eerder geweten dat er een Irene was, dan had ik haar al gedurende het ziekbed van de leerling gevraagd om me bij te staan. En dat wens ik elke collega van mij in zo’n situatie toe. Irene is echt een topper en weet heel goed wat er in een ander omgaat. Dat kenmerkt haar en dat is zo super.

Yvonne K.
Docent onderbouw basisschool


Het is zo fijn de manier waarop jij mij hebt bijgestaan na het overlijden van dat kindje. Jij moet hier echt meer mee doen! Ik wil dat meer mensen zo’n ervaring met jou hebben zoals ik dat heb gehad. Ook mensen die niet bij de politie werken.

Monique
Medewerker basispolitiezorg Oost-Brabant


Jij begrijpt precies hoe ik me voelde na de hectische situatie in de bus die ontstond na het ongeluk. Jouw hulp zorgde ervoor dat ik weer durfde te gaan rijden. Zeker omdat jij het stapje voor stapje deed en uiteindelijk een keer mee bent gegaan met de bus. Dat is fijn, daardoor voelde ik me begrepen. Ik heb er nu helemaal geen last meer van.

Mustafa
Medewerker GVB Amsterdam


Na een heftig geweldsincident in het asielzoekerscentrum waar ik werk sliep ik heel erg slecht. Ik voelde me schuldig, ik wilde dat ik meer hadden kunnen doen. Pas toen we met z’n allen, de collega’s, de situatie na hebben besproken kon ik het voorval een plekje geven. Irene heeft toen de groepsgesprekken geleidt, dat was zo fijn. Ik vond het knap hoe ze dat deed met zoveel mensen.
Echt top!

Anniek
Medewerker COA Nederland


Als chauffeur werd ik in Duitsland geconfronteerd met een suïcide, een persoon wilde zich aan laten rijden door mij. Ik zat alleen in mijn vrachtauto en wist niet wat te doen na het ‘ongeluk’. Ik heb toen vanuit de vervoerorganisatie hulp gekregen van Irene. Irene gaf me inzichten en daarna kon ik rust vinden in de gebeurtenis. Dat was fijn.

Frans
Chauffeur uit Geleen


Op mijn werk was er een situatie, waarin een dossier erg belangrijk werd. Ik heb dat dossier doorgenomen en gezien. Mijn team stoeide met wat er wel en wat er niet in moest komen te staan. En hoe dat te formuleren. Irene heeft met mijn team een hele mooi themabijeenkomst rondom dit onderwerp gehouden. Dat werkte heel verhelderend. Men is zich meer bewust van wat een goed dossier inhoudt en hoe dat vorm te geven.

Yvonne van Mierlo-Arts
Directeur Kindcentrum Fellenoord


Als praktijkondersteuner van de GGZ werk ik bij een huisarts. Ik heb daar vaak te maken met mensen die psychische klachten ondervinden ten gevolge van een gebeurtenis. Tijdens de bijscholing van Irene heb ik psycho-educatie gekregen en concrete handvatten om patiënten te begeleiden. Irene heeft een schat een ervaring en weet dit op een enthousiaste manier over te brengen.

Maria
Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ


Ik durfde niet meer naar school omdat een foto van mij naar de hele school was geappt. Mijn moeder heeft toen gevraagd aan Irene of ik met haar mocht praten. Die gesprekken waren fijn. Uiteindelijk durfde ik wel weer naar school en ging het beter met mij.

Lieke


Irene verzorgt voor ons de bijscholing Traumabegeleiding. Deze wordt op meerdere locaties in Brabant gegeven aan praktijkondersteuners van de GGZ. De reacties op deze bijscholing zijn zeer positief. Medewerkers geven reacties als: prettig, helder en herkenning. Irene vertelt vanuit een grote bevlogenheid en heeft duidelijk kennis van zaken.

Petra Geerts
Relatiebeheerder Eerstelijns GGZ, PRO-RCH