Artikel in Algemeen Dagblad

Klik op het artikel hieronder om het in zijn geheel te lezen…

Artikel in het Eindhovens Dagblad

Driegesprekkenmodel voor getroffenen Corona

Doelstelling

 • Gepaste opvang en nazorg bieden voor mensen en relaties van mensen die getroffen zijn door het Coronavirus.
 • Zicht krijgen op de behoeften en noden van de getroffenen en het gezin.
 • Erkenning dat een besmetting met het Corona virus een traumatische ervaring kan zijn.

Het is belangrijk dat onderkend wordt dat de situatie rondom Corona complex is. Dit brengt vragen met zich mee zoals: Hoe vertel ik het de kinderen? Hoe ga ik om met quarantaine? Hoe kan ik in contact zijn met mijn dierbare? Hoe ga ik om met de mensen om me heen? Een overlijden ten gevolge van het Coronavirus is extra complex voor nabestaanden in verband met beperkingen die op worden gelegd. Hetzelfde geldt voor een andere reden van overlijden ten tijde van de Coronacrisis.

Het Driegesprekkenmodel

Het driegesprekken model start met een korte intake. Het omvat drie gesprekken in een periode van vier tot zes weken. Het eerste gesprek vindt plaats kort na aanmelding, het tweede na ongeveer 14 dagen en het laatste na 4 tot 6 weken. De gesprekken zijn afgestemd op het natuurlijk verwerkingsproces van het slachtoffer en kunnen ertoe bijdragen dat verdere gespecialiseerde hulp niet nodig is.

De gesprekken worden online gevoerd, bijvoorbeeld via Google Hangouts, of telefonisch.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de onderwerpen die in de gesprekken aan de orde komen. Hiervan kan natuurlijk naar behoefte worden afgeweken.

1. Eerste gesprek:

 • De reden tot aanvraag en de omstandigheden.
 • De situatie en uitdagingen op dat moment.
 • Voorlichting over het verwerkingsproces.
 • Hoe gaat het in de kleine kring rondom de getroffene (gezin).
 • Mogelijkheden van steun in de eigen omgeving.
 • Reacties uit de omgeving.
 • Bijkomende vragen.
 • Afspraak voor een vervolggesprek.

2. Tweede gesprek:

 • Hoe is het de afgelopen periode gegaan?
 • Zo nodig opnieuw uitleg over normale reacties bij verwerking van een impactvolle ervaring.
 • De persoon kan zijn verhaal nog eens vertellen.
 • De emoties die worden ervaren.
 • De reacties van de omgeving.
 • Afspraak voor het laatste gesprek.

3. Derde gesprek:

 • Hoe gaat het nu?
 • Terugblik op de afgelopen weken: Wat is er allemaal gebeurd? Hoe is de persoon met de situatie omgegaan?
 • Reconstructie van het verwerkingsproces.
 • Ga na of er nog klachten zijn, inventariseer ze, en beoordeel of er noodzaak is voor verder hulp of doorverwijzing. 

Interview in het Eindhovens Dagblad

Ik ben onlangs geïnterviewd door Tonny Peeters, journalist bij het Eindhovens Dagblad.
Lees hieronder het intro:

Irene uit Asten wordt ingezet bij heftige traumatische incidenten zoals MH17 en de tramschutter

Irene Kersten wordt ingezet bij nationale rampen als de MH17 en recent de schietpartij in de Utrechtse tram. De Astense helpt slachtoffers en medewerkers bij de verwerking van traumatische ervaringen.

In Duitsland zag Frans, een trucker uit Geleen, plots iemand voor hem opdoemen die het leven zat was. ‘Ik zat alleen in mijn vrachtauto. Daarna wist ik niet wat te doen. Irene gaf me inzichten. Toen kon ik rust vinden. Dat was fijn.’ Mustafa, medewerker in het openbaarvervoerbedrijf van Amsterdam, maakte een dodelijk ongeluk met een bus mee. Hij schrijft: ‘Irene begrijpt precies hoe ik me voelde na de hectische situatie in de bus na het ongeluk. Jouw hulp zorgde ervoor dat ik weer durfde te gaan rijden. Zeker omdat jij het stapje voor stapje deed en uiteindelijk een keer mee bent gegaan met de bus. Daardoor voelde ik me begrepen.’

Frans en Mustafa zijn twee van de talrijke mensen die in hun werk iets vreselijks ondergingen en die bij de verwerking bijgestaan zijn door Irene Kersten. Geboren en getogen Astense, 44 jaar, moeder van drie kinderen, oud-zedenrechercheur en sinds enkele jaren zelfstandig traumabegeleidster. ‘Rust na impact’ heet haar bedrijf.

Lees verder op de site van het ED