Ja, ik meld me aan voor nieuwsupdates van Rust na Impact!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Rust na impact

Werkwijze

 • TRAUMABEGELEIDING
 • TRAININGEN
 • COACHING
 • CRISISADVISERING
 • THEMABIJEENKOMSTEN

Na een ingrijpende gebeurtenis kan ik jou of je team begeleiden. Je kunt mij invliegen tijdens of na een crisis waarna ik zorg voor teamcoaching of individuele begeleiding. 

Iemand die geconfronteerd is met een heftige gebeurtenis heeft behoefte aan rust. Bijvoorbeeld bij een overlijden, een ongeval, een vorm van seksueel of geestelijk (bijvoorbeeld pesterijen) geweld of een misdrijf. Stress en onrust kan zich uiten in de persoonlijke levenssfeer. Met name zorgelijke situaties rondom kinderen vragen dan veel aandacht. Maar ook situaties in de werkomgeving. Denk aan het welzijn van medewerkers die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Heb je als leidinggevende behoefte aan begeleiding bij bovenstaande thema’s? Ik kan je dan van advies voorzien. Is verdere hulp gewenst, dan biedt Rust na Impact diverse varianten voor ondersteuning:

 • Training en coaching
 • Crisisopvang – Individuele- of teambegeleiding
 • Bedrijfsopvangteams implementeren
 • Online trainingen (blended learning)
 • Themabijeenkomsten voor professionals

 

Stressreacties na een schokkende gebeurtenis

Stressreacties na een schokkende gebeurtenis zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Deze reacties zijn noodzakelijk voor de verwerking van het incident.

Wanneer er sprake is van een ingrijpend incident waarbij een medewerker betrokken is, of er getuige van is geweest, biedt Rust na Impact ondersteuning. Dat kan telefonische ondersteuning zijn, met zo nodig opvolging de dagen erna. Bij hectische situaties kan ook gekozen worden voor acute opvang ter plaatse. Ook is het mogelijk om in de periode daarna individuele ondersteuning te bieden aan medewerker(s).

Hoe

Tijdens de contacten besteden we aandacht aan de stressklachten die uw medewerker ervaart als gevolg van het incident. Je krijgt uitgebreide informatie over het verloop van een verwerkingsproces en de monitoring ervan. Tot slot krijg je advies hoe het zelfherstellend vermogen geactiveerd kan worden. Om herstel te realiseren doorlopen we een traject van normalisatie, erkenning, steun en het aanspreken van de eigen veerkracht.

Individuele trajecten

Bij individuele trajecten kan je denken aan het verlies van een dierbare. Mijn specialisatie ligt bij de acute impact van verlies, een ongeluk, een misdrijf of zelfdoding. Maar ook wanneer het gaat om zeden of stapeling van verlies of een verlies in het verleden wat nooit aandacht heeft gekregen, misschien omdat je zelf nog heel klein was.

Online trainingen:

 • Verlies en rouw ten tijde van Corona: deze training biest handvaten hoe anderen te begeleiden die te maken hebben met de impact van Corona. Een landingsplek: even op adem komen. En een bedding creëren vanuit waar je verder kunt.  
 • Delen is Helen: in deze training leer je hoe je in groepsverband met jongeren in gesprek kunt gaan. Wanneer zet je het in? Hoe pak je dat aan? Wat biedt het aan voordelen om de jongeren als groep te benaderen?

Netwerk

Irene Kersten werkt samen met verschillende coaches en trainers. De mensen met wie zij training geef zijn mensen die net als Irene uit het acute veld komen. Zij hebben ook zelf met de poten in de klei gestaan.

Irene werkt voor organisaties zoals:

Daarnaast is Irene als extern vertrouwenspersoon verbonden aan de 36 basisscholen van SKPO. Organisaties kunnen terecht bij Rust na Impact als ze te maken hebben met een conflictsituatie met een klant, een werknemers of een tegenpartij zoals bij een ongeluk of misdrijf.


Gebeurtenis
Irene Kersten